Şaban Öztürk

Şaban Öztürk


Şu Lanet Sözleşmeden Derhal Çıkmalıyız!..(2)

07 Ağustos 2020 - 00:17

ŞU LANET SÖZLEŞMEDEN DERHAL ÇIKMALIYIZ!..(2)

Kadına şiddetle, 

cinayetle ilgili başka yasa yapamayacak kadar aptal mı bu ülkenin hukukçuları?!.

Hasta mısınız siz?!.

Kimi aldatıyorsunuz?!.

Eğer bütün bunları bilerek yapıyorsanız bu toplumun altını sinsice oyacak, 

aileyi sinsice ortadan kaldıracak tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz demektir ve bu tezgâhınız er geç deşifre edilip suratınıza çarpılacaktır,

bunu not edin bir kenara!..

Polonya kadar olamayacak mıyız biz Allah aşkına!.

Polonya, 

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıyor..

Gerekçesi çok sarsıcı!.

Polonya,  

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış sürecini resmen başlattı...

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, 

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış gerekçesini açık, 

net ama son derece sarsıcı bir şekilde şöyle açıkladı:

“İstanbul Sözleşmesi, kabullenemeyeceğimiz sakıncalı ideolojik dayatmalar içeriyor.. Meselâ bunlardan biri, 

“toplumsal cinsiyet” düşüncesi..

Buna göre cinsiyet doğuştan değil, 

herkesin sosyo-kültürel kararına göre belirleniyor.. 

Bu ideolojik varsayıma dayanan sözleşmeye göre, 

sözleşmeyi imzalayan devletler genç nesillere, 

bu “değer ve düşünceleri” öğretmek için eğitim sistemini değiştirmek zorunda.. 

Önemli olanın sosyo-kültürel tercihlerimize göre belirlediğimiz cinsiyet olduğunu söylüyor..

Bunu yanlış buluyoruz ve reddediyoruz.”!..

****

Yanarım yanarım da, 

şu Müslüman ülkede Polonya Adalet Bakanı kadar İstanbul Sözleşmesi’ni açıkça ve son derece tutarlı, 

güçlü bir şekilde reddeden bir devlet adamı çıkmadı, 

ona yanarım!.

Kadın cinayetini kimse savunamaz!.

Bu sözleşmenin asıl meselesi de kadına yönelik şiddet, 

cinayet değil.. 

Milleti aptal yerine koymayın!..

Kadın cinayeti maskedir, 

işin kılıfıdır!.

Kaldı ki, 

biraz önce de dikkat çektiğim gibi, 

kadın cinayetini önleyecek yasa yapmaktan âciz mi Türkiye?!.

Halbuki burada asıl amaç, eşcinsel ilişkilerin yasal hâle getirilmesi, 

yasayla dayatılması ve ailenin 

çökertilmesidir!.

Avrupa Birliği hem bizi AB’ne almayacak ve hem de bizi kendilerine benzetmeye çalışacak bu sözleşmelerle!..

Üstelik bunu da -ne büyük tevafuktur ki- İstanbul’da yapacak ve adını da bu yüzden İSTANBUL SÖZLEŞMESİ koyacak!..

Yersen!..

YORUMLAR

  • 0 Yorum