KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

2016 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için "Afyonkarahisar Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu” 12.08.2016 tarihinde Vali Yardımcısı Erhan GÜNAY başkanlığında toplanarak izleyen bölümlerde belirtilen maddeleri karar altına almıştır.

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI
08 Eylül 2016 - 18:47

2016 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için "Afyonkarahisar Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu” 12.08.2016 tarihinde Vali Yardımcısı Erhan GÜNAY başkanlığında toplanarak izleyen bölümlerde belirtilen maddeleri karar altına almıştır.

 

 1. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili

Yönetmelikler ile 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan

2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün

kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,

 1. Kurban Satış Yeri; Çayırbağ Kasabası Canlı Hayvan Pazarı’dır.
 2. Kurban satış yerlerinde komisyonca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulacaktır.
 3. Kurban Kesim yerleri;

1-Hamidiye Semt Pazarı,( Bölgenin, Mecidiye caddesi üzerinde olması dolayısıyla, temizlik ve hijyen hususunda Belediyece özel tedbir alınacak, çevre ve görüntü kirliliği önlenecektir.) 

2-Harb-iş Semt Pazarı

3-Fuar Pazar Yeri

4-Çavuşbaş Semt Pazarı

5-Sahipata Semt Pazarı

6-Kasaplar içi

                        7-Uydu Kent Semt Pazarı 

                   8-Karşıyaka Semt Pazarı

                   9-Özel Kombinalar, olarak tespit edilmiştir.

 

 1. Bu kesim yerlerine ilaveten, Hıfzısıhha Kurulunun belirlediği hijyenik şartlara uygun olmak şartıyla müstakil bahçeye sahip evlerin bahçelerinde kesim yapılabilecektir. Bu yerler dışında cadde ve sokaklar gibi yerlerde kesim yapılmayacak ve bu konuda Belediye Zabıtalarınca gerekli önlemler alınacaktır.
 2. Kurban kesim yerlerinde, sağlık kurallarına, hijyenik şartlar ve dini kurallara uyulacak ve hayvana eziyet ve işkence yapmadan kesilmesi sağlanacaktır. Konu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, veteriner hekimlerince ve Belediye Zabıta Müdürlüğünce takip edilecektir. Kurban kesilen mezbaha ve kombinalar, kurban kesim süresince en az bir muayene veteriner hekimi bulunduracak olup, bulunduracağı veteriner hekimin ismini bayramdan önce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bildirecektir. Muayene veteriner hekimi bulundurmayanlara kesim izni verilmeyecek.
 3. Kasaplar tarafından, Kurban derilerinin yaralanmadan yüzülmesine çalışılacak ve zayi olması önlenecektir.
 4. Toplu Kurban Kesimi yapılan yerlerde oluşacak atıklar, herhangi bir kirliliğe neden olmadan bir arada toplanması, çöp döküm sahasına taşınması ve üzeri toprakla kapatılmak suretiyle gömülmesi Belediye tarafından sağlanacaktır.
 5. Kendi imkânlarıyla kurban kesen vatandaşlarımız, kurban atıklarını çöp bidonlarına ve kanalizasyonlara atmayacaklar poşetlere koyarak, çöp toplama araçlarına teslim edeceklerdir.
 6. Kurban Bayramı günlerinde denetim, Belediye Zabıtaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerince yapılacaktır.
 7. Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen yerler dışında, uygun olmayan cadde ve sokak gibi yerlerde kesim yapanlar, Belediye Zabıtalarınca tespit edilerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilecek ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince ceza uygulanacaktır.
 8. Kurban kesim belgesi olmayan veya usulüne uygun olmayan şekilde kesim yapanlar, Belediye Zabıtalarınca tespit edilerek, Orman ve Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğüne bildirilecek ve 5199 Sayılı hayvanları koruma kanununa göre işlem yapılacaktır.
 9. Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, lüzumu halinde ehliyetli kasap yetiştirmek için, Halk Eğitim Müdürlüğünce kurs açılacak ve bu konuda komisyon gerekli desteği sağlayacaktır.
 10. Kurban Kesimiyle ilgili olarak kasapların alacağı ücret:

                        Büyükbaş hayvan için   : 150 (Yüzelli) TL .

                        Küçükbaş hayvan için   : 70 (Yetmiş) TL’ yi  geçmeyecektir.

 

 1. Kurban kesim yerlerinde oluşabilecek kazalara (yaralanma) karşı, Sağlık Müdürlüğünce, acil yardım tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.
 2. Kurban satış yerleri olarak belirlenen Çayırbağ Beldesinde gerekli emniyet tedbirleri Jandarma Komutanlığınca sağlanacaktır.
 3. Kurban olarak kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpesi veya pasaportların ilgili görevliler tarafından 23 Eylül 2016 Cuma gününe kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilmesi,  kurban sayılarının da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce İl Müftülüğüne bildirilmesi.
 4. Kurban kesim hizmetleriyle ilgili alınan kararlar, Mahalli basın, TV aracılığıyla ve İl Müftülüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce görevlendirilecek personel marifetiyle vaazlarda da işlenmek suretiyle duyurulması sağlanacaktır.
 5. Bu karar, ilgili kurumlara da gönderilecektir ve bu kurumlarca titizlikle takip edilmesi sağlanacaktır.           

YORUMLAR

 • 0 Yorum