AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SON SIRALARDA !!!

ÜNİAR-Üniversiteler Araştırma Laboratuvarı Devlet Üniversitelerindeki akademik teşvik sıralamasını yayınladı.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SON SIRALARDA !!!
01 Mart 2018 - 08:16

Fetö akademisyenlerin motivasyonlarını bozdu.

Devlet Üniversitelerinde zamanında akademik terfi edemeyen, MOBBİNG uygulanan, projeleri engellenen akademisyenlerin performansları düştü.

ÜNİAR’ın açıkladığı raporda, Afyon Kocatepe Üniversitesi son sıralarda ancak yer alabildi.

2017 ve 2018 Şubat verilerinin kullanıldığı araştırmada 108 Devlet Üniversitesindeki akademisyenlerin dahil edildiği “akademik performans raporunda İzmir Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri birinci oldu.

Araştırmada 1-Proje, 2-Araştırma, 3-Yayın, 4-Tasarım, 5-Sergi, 6-Patent, 7-Atıf 8-Tebliğ, 9-Ödül faaliyet türleri değerlendirildi.

103 Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında Afyon Kocatepe Üniversitesi 95. sırada,2006’dan önce kurulan 53 üniversite sıralamasında da 45 sırada ancak yer alabildi.

Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması

2018 Sıra Üniversite Puan Aralığı 2017 Sıra Puan Aralığı

1 İzmir Y üksek Teknoloji Enstitüsü 65 -70 4 60 -65 2 İskenderun Teknik Üniversitesi 2 60 -65 3 Ege Üniversitesi 1 60 -65 4 Hacettepe Üniversitesi 6 60 -65 5 Akdeniz Üniversitesi 3 60 -65 6 Anadolu Üniversitesi - - 7 Gebze Teknik Üniversitesi 12 60 -65 8 Çukurova Üniversitesi 5 60 -65 9 Orta Do ğu Teknik Üniversitesi - - 10 Süleyman Demirel Üniversitesi 7 60 -65 11 Harran Üniversitesi 18 60 -65 12 Selçuk Üniversitesi 9 60 -65 13 İstanbul Teknik Üniversitesi - - 14 Boğaziçi Üniversitesi - - 15 Abdullah Gül Üniversitesi 60 -65 8 60 -65 16 Necmettin Erbakan Üniversitesi 34 55 -60 17 Ahi Evran Üniversitesi 55 55 -60 18 Bartın Üniversitesi 26 55 -60 19 Düzce Üniversitesi 15 60 -65 20 Ankara Üniversitesi 21 55 -60 21 Kahramanmaraş

Sütçü İmam Üniversitesi 25 55 -60 22 Gazi Üniversitesi 29 55 -60 23 KaramanoğluMehmetbey Üniversitesi 10 60 -65 24 Yıldız Teknik Üniversitesi - - 25 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 86 50 -55 26 Bayburt Üniversitesi 48 55 -60 27 Ordu Üniversitesi 20 55 -60 28 Amasya Üniversitesi 17 60 -65 29 Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 63 55 -60 30 Karadeniz Teknik Üniversitesi 11 60 -65 31 Erciyes Üniversitesi - - 32 Giresun Üniversitesi 30 55 -60 33 Bursa Teknik Üniversitesi 42 55 -60 34 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 22 55 -60 35 Kastamonu Üniversitesi 13 60 -65 36 Fırat Üniversitesi - - 37 Sakarya Üniversitesi 43 55 -60 38 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 68 50 -55 39 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 55 -60 40 Nev şehir Hac ı Bekta ş Veli Üniversitesi 57 55 -60 41 Bingöl Üniversitesi 46 55 -60 42 İstanbul Üniversitesi 14 60 -65 43 Batman Üniversitesi 72 50 -55 44 İ n ö n ü Üniversitesi 27 55 - 6 0 45 Balıkesir Üniversitesi 49 55 -60 46 Yalova Üniversitesi 80 50 -55 47 Mustafa Kemal Üniversitesi 31 55 -60 48 Kırıkkale Üniversitesi 70 50 -55 49 Erzurum Teknik Üniversitesi 94 45 -50 50 Atatürk Üniversitesi 23 55 -60 8 Tablo 2. Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması (Devamı) 2018 Sıra Üniversite Puan Aralı ğ ı 2017 Sıra Puan Aralı ğ ı 51 Gaziantep Üniversitesi 60 -65 39 55 -60 52 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 32 55 -60 53 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 45 55 -60 54 Mu ğla S ıtk ı Koçman Üniversitesi - - 55 Munzur Üniversitesi 33 55 -60 56 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 16 60 -65 57 Kafkas Üniversitesi 35 55 -60 58 U şak Üniversitesi 61 55 -60 59 Çankırı Karatekin Üniversitesi 90 45 -50 60 Adnan Menderes Üniversitesi 41 55 -60 61 Marmara Üniversitesi 59 55 -60 62 Pamukkale Üniversitesi 65 55 -60 63 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 38 55 -60 64 Karabük Üniversitesi 54 55 -60 65 Namık Kemal Üniversitesi 50 55 -60 66 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 67 55 -60 67 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 60 -65 68 Dokuz Eylül Üniversitesi 60 55 -60 69 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 37 55 -60 70 Mersin Üniversitesi 76 50 -55 71 Cumhuriyet Üniversitesi 69 50 -55 72 Artvin Çoruh Üniversitesi 55 -60 58 55 -60 73 Dicle Üniversitesi 75 50 -55 74 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 28 55 -60 75 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 51 55 -60 76 Eski şehir Osmangazi Üniversitesi 40 55 -60 77 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 66 55 -60 78 Uluda ğ Üniversitesi 56 55 -60 79 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 71 50 -55 80 Hitit Üniversitesi 53 55 -60 81 Adıyaman Üniversitesi 77 50 -55 82 Kocaeli Üniversitesi 64 55 -60 83 Niğde Ömer Halis Üniversitesi - - 84 Siirt Üniversitesi 36 55 -60 85 İzmir Demokrasi Üniversitesi - - 86 Galatasaray Üniversitesi 92 4 5 -50 87 Gümü şhane Üniversitesi 84 50 -55 88 Hakkâri Üniversitesi 73 50 -55 89 Bitlis Eren Üniversitesi 87 50 -55 90 Mu şAlparslan Üniversitesi 88 50 -55 91 Dumlupınar Üniversitesi 79 50 -55 92 Erzincan Üniversitesi 62 55 -60 93 Trakya Üniversitesi 85 50 -55 94 A ğ r ı İbrahim Ç e çen Üniversitesi 52 55 -60 95 Afyon Kocatepe Üniversitesi - - 96 Bozok Üniversitesi 82 50 -55 97 Aksaray Üniversitesi 74 50 -55 98 Sinop Üniversitesi 44 55 -60 99 Mardin Artuklu Üniversitesi 96 45 -50 100 Bülent Ecevit Üniversitesi 81 50 -55 101 Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi 55 -60 91 45 -50 102 Sa ğ l ık Bilimleri Üniversitesi 47 55 -60 103 Ardahan Üniversitesi 50 -55 78 50 -55 104 Iğdır Üniversitesi 83 50 -55 105 Kırklareli Üniversitesi 89 45 -50 106 Mimar Sinan Üniversitesi 93 45 -50 107 Ş ırnak Üniversitesi 45 -50 97 40 -45 108 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 40 -45 95 45 -50 9

 

2006 Yılından Önce Kurulan Devlet Üniversiteleri Sıralaması

2018 Sıra Üniversite Puan Aralığı 2017 Sıra Puan Aralığı 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 65-70 3 60-65 2 Ege Üniversitesi 1 60-65 3 Hacettepe Üniversitesi 5 60-65 4 Akdeniz Üniversitesi 2 60-65 5 Anadolu Üniversitesi - - 6 Gebze Teknik Üniversitesi 9 60-65 7 Çukurova Üniversitesi 4 60-65 8 Orta Doğu Teknik Üniversitesi - - 9 Süleyman Demirel Üniversitesi 6 60-65 10 Harran Üniversitesi 11 60-65 11 Selçuk Üniversitesi 7 60-65 12 İstanbul Teknik Üniversitesi - - 13 Boğaziçi Üniversitesi - - 14 Ankara Üniversitesi 60-65 12 55-60 15 Kahramanmaraş Sütçüİmam Üniversitesi 16 55-60 16 Gazi Üniversitesi 18 55-60 17 Yıldız Teknik Üniversitesi - - 18 Karadeniz Teknik Üniversitesi 8 60-65 19 Erciyes Üniversitesi - - 20 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 13 55-60 21 Fırat Üniversitesi - - 22 Sakarya Üniversitesi 25 55-60 23 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 34 50-55 24 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 15 55-60 25 İstanbul Üniversitesi 10 60-65 26 İnönü Üniversitesi 17 55-60 27 Balıkesir Üniversitesi 26 55-60 28 Mustafa Kemal Üniversitesi 19 55-60 29 Kırıkkale Üniversitesi 36 50-55 30 Atatürk Üniversitesi 14 55-60 31 Gaziantep Üniversitesi 22 55-60 32 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - - 33 Kafkas Üniversitesi 20 55-60 34 Adnan Menderes Üniversitesi 24 55-60 35 Marmara Üniversitesi 28 55-60 36 Pamukkale Üniversitesi 31 55-60 37 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 21 55-60 38 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 33 55-60 39 Dokuz Eylül Üniversitesi 29 55-60 40 Mersin Üniversitesi 38 50-55 41 Cumhuriyet Üniversitesi 35 50-55 42 Dicle Üniversitesi 55-60 37 50-55 43 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 23 55-60 44 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 55-60 45 Uludağ Üniversitesi 27 55-60 46 Kocaeli Üniversitesi 30 55-60 47 Niğde Ömer Halis Üniversitesi - - 48 Galatasaray Üniversitesi 42 45-50 49 Dumlupınar Üniversitesi 39 50-55 50 Trakya Üniversitesi 41 50-55 51 Afyon Kocatepe Üniversitesi - - 52 Bülent Ecevit Üniversitesi 40 50-55 53 Mimar Sinan Üniversitesi 50-55 43 45-50 10 Tablo 4. 2006 Yılından Sonra Kurulan Devlet Üniversiteleri

>>>>> https://docs.wixstatic.com/ugd/779fe1_df4bc17412614459a0bc18222ca7e433.pdf

YORUMLAR

  • 0 Yorum