Reklam

Fuar Hastanesi yetkilileri kahvaltıda Basın ile buluştu

Fuar Hastanesi yetkilileri kahvaltılı basın toplantısında Basın mensupları ile bir araya geldi.

Fuar Hastanesi yetkilileri kahvaltıda Basın ile buluştu
26 Nisan 2016 - 11:08

Fuar Grup olarak özel sağlık hizmetlerinde 18 yılımızı doldurmuş bulunmaktayız. 1998 yılı Nisan ayında şehir merkezinde Afyon Tıp Merkezi’ni açarak hizmete başladık. 2000 yılı ortalarında ise Fuar Hastanesi’ni hizmete açtık.

 

Afyon Tıp Merkezi ilimizin ilk özel polikliniği olarak, Fuar Hastanesi ise ilimizin ilk özel hastanesi olarak hizmete açılmıştır.

İlimizde ilk kez anjiyokardiyografi tetkiki ve açık kalp ameliyatı hastanemizde yapılmıştır.

 

MR görüntüleme cihazı ve 4 boyutlu ultrasonografi cihazı gibi birçok ileri tetkik sistemi ilimizde ilk kez Fuar Hastanesinde hizmete girmiştir. Hizmet vermeye başladığımız dönemde sadece hastanemizdeki yoğun bakım servisinde ventilatör cihazları vardı.

 

Sağlık hizmetlerindeki iyileşmede ilimizde öncü olduk

 

Birçok ilki gerçekleştirerek ilimizde sağlık hizmetlerinde ciddi bir iyileşme sağladık. Sonraki yıllarda başka özel kuruluşlar da sağlık hizmeti vermeye başladı. Kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında tatlı bir rekabet başladı. Sağlık hizmetlerindeki değişimin ve gelişmenin ilimizde öncüsü olduğumuz için hem çalışanlar olarak hem de yöneticiler olarak sevinçliyiz, gururluyuz.

 

Sağlıkta dönüşüm sürecinde can alıcı husus resmi hastaların (devlet memuru, SSK’lı, BAĞKUR’lu hastalar) özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurabilmelerinin önünün açılmasıdır. Eskiden muayenehane/hastane ikilemine sıkışmış olan vatandaşlarımız için sağlık hizmetlerinde gelinen durum tam anlamıyla devrim niteliğindedir. Getirilen yeni uygulamalar özellikle SSK mensubu vatandaşlarımız açısından tarifi mümkün olmayan kolaylıklar getirmiştir.

 

Sürekli büyümeyi ve artan beklentileri karşılamayı amaç edindik

 

Fuar Grup olarak bugüne kadar günün şartları neyi gerektiriyorsa o yönde adım atmakta tereddüt etmedik. Resmi hastaların kabulü noktasında Maliye Bakanlığı, Bağ-Kur ve SSK ile ilk sözleşme yapan özel hastanelerden birisiyiz. Artan hasta sayısına daha iyi cevap verebilmek amacıyla 2006-2007 yıllarında kapasitemizi iki katına çıkardık. Devam eden süreçte planımız yine özel sağlık sektöründe büyümek, büyük ilçelerimizde poliklinikler açmak, özel hastane olmayan Kütahya, Uşak ya da Isparta gibi komşu illerin birinde özel hastane açmaktı. Ancak Sağlık Bakanlığı ülkemizdeki uzman hekim sıkıntısından dolayı özel sağlık sektörüyle ilgili politika değişikliğine giderek tüm özel sağlık kuruluşlarındaki kapasite ve hekim kadrosunu dondurdu.

 

‘Hayat bisiklete binmek gibidir. Durursan düşersin’ şeklinde bir deyim var. Aslında bu deyim şirketlerin hayatını daha iyi tarif ediyor. Günümüz şartlarında şirketlerin hayatını devam ettirmesi eskiye nazaran oldukça zorlaşmıştır. Çağımız tam bir iletişim çağıdır. Dünyanın herhangi bir yerindeki gelişmeden tüm insanlar kısa sürede haberdar olabiliyor. Bu bilgilenme hizmet alan olarak, tüketici olarak insanların beklentilerini sürekli artırıyor. Dolayısıyla yerinde sayan firmalar mutlak surette kaybetmeye mahkumdur. Biz Fuar grup olarak eldeki imkanlar ölçüsünde sektörümüzde günün şartlarına göre gerekli adımları atmaya çalıştık. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konansağlıkta planlama yönetmeliği sağlık alanında elimizi kolumuzu bağladı.

 

Termal turizmin ilimiz ve ülkemiz açısından stratejik bir önem arz ettiğine inanıyoruz

 

Özel sağlık sektöründe büyümenin mümkün olmadığını gören grubumuz ilimiz şartlarında ne tür girişimler yapılabileceği üzerinde araştırmalar yaptı. En makul yatırımın hastanemizle entegre işletilecek bir termal otel olacağını düşündük. Aylarca süren araştırma sonrası otel yatırımını Ömer-Gecek bölgesinde yapmaya karar verdik. Bu bölge Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesis alanı ilan edilmiş olan bir bölgedir. Turizm Bölgesi olması birçok noktadan önemlidir. Bulunduğumuz bölgede çevremizdeki alanlarda yürütülen tüm çalışmalar beş yıldızlı otel projeleri üzerine yapılmaktadır. Önümüzdeki 3-5 yıllık süreçte bizim dışımızda en az beş büyük otelin inşası ve hizmete sunulması beklenmektedir. Bölgedeki yatak sayısının yirmi bine ulaşması durumunda ilimiz tam anlamıyla termal tatil destinasyonu olacaktır. Kapasitenin ve hareketliliğin artması hava alanının daha rantabıl  kullanılmasını sağlayacak, değişik saatlerde günlük uçuş sayılarının artmasını mümkün hale getirecektir.

 

Bilindiği gibi Fuar Grup olarak turizmle ilgili çalışmalarımıza 2014 yılı başında ara verdik, inşaatı durdurmak zorunda kaldık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum itibariyle tek başına bu yatırıma devam etmeyi düşünmüyoruz. Ortaklık yönünde, arsaların satışı yönünde ve mevcut binanın satışı yönünde görüşmelerimiz devam etmektedir. Hangi yönde erken bir gelişme olursa o yönde kararımızı verip yolumuza devam edeceğiz.

 

Otelle ilgili ortaklık söz konusu olursa hastane + termal otel şeklinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Otelin satışı söz konusu olursa ilerleyen süreçte farklı bir termal otel projesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çünkü termal sağlık turizminin ilimiz ve ülkemiz açısından çok önemli olduğuna ve ülkemiz ekonomisine yüksek katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca termal sağlık turizminin büyümesi ve gelişmesi çevre bilincinin, kültür ve tarih bilincinin de gelişmesine katkıda bulunacaktır. İlimizde kalifiye insan gücünün artmasını sağlayacağı içinde ilimizin sosyoekonomik yapısının da olunlu etkileneceği açıktır.

 

Ülkemizde ve özellikle ilimizde ekonomik hayatta son aylarda karşılaştığımız olaylar son derece üzücüdür. Ancak daha üzücü olan hemşehrilerimizin kendi işini gücünü bırakıp tamamen başkalarına odaklanması, hergün birilerini batırıp diğerlerini çıkarması şeklinde sürekli olumsuz tezvirat yapmasıdır. Maalesef bizimle ilgili de çok farklı söylentiler aylarca dolaştı durdu. Şirket yönetimi olarak ne yapacağımızabir türlü karar veremedik. Her söylentiye cevap vermeye çalışsak hem zamanımız yetmeyecek hem de söylentiden haberdar olmayanlarda meşgul olmuş olacaktı. Akışına bıraktık. Ancak bu söylentilerin inanılmaz boyutlardaki zararınımüşahade ettik, yaşadık. Öncelikle kredibiliteniz düşüyor, sonra tedarikçilerinizle olan ticaretinizde aksamalar oluyor pazarlık gücünüzü kaybediyorsunuz. Tabiki çalışanlarınızda da bir tedirginlik oluşuyor, motivasyon kırılıyor. Tüm hemşehrilerimizin daha insaflı olmasını, zamanlarını ve enerjilerini kendi işlerine harcamalarının hem ülkemiz hem de kendileri için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü A şahsının B firmasının zora düşmesi hiç kimsenin başarı hanesine puan getirmez. Bilakis siz çalışabileceğiniz, ticaret yapabileceğiniz bir firmayı yada şahsı kaybetmiş olursunuz.

 

Her türlü olumsuz faktöre rağmen çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu denli kötümser havaya rağmen mevcut binamızı büyütmek üzere yeni projeler hazırlattık ve önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı’na sunacağız. Her ay mutlaka donanım yönünden yeni yatırımlarımız olmaktadır. Daha makul, yeterli sayıda eleman istihdamı yaparak hizmet kalitemizi önemli ölçüde artırdık. Yine son günlerde hastanemizde göreve başlayan beş hekim çalışmalarımıza ciddi bir ivme katmıştır.

 

Ülkemizde son yıllarda tıp fakültelerinin öğrenci kontenjanlarının artırılması, uzmanlık eğitimi veren hastanelerin asistan kontenjanlarını artırması hekim sayısı açısından bir rahatlama sağlamıştır. Önümüzdeki süreçte mevcut branşlarda daha fazla hekim çalıştırmak, ilave branşlar açmak mümkün hale gelecektir. En son Sağlık Bakanlığı ek bina yapılması konusunda izin vermiştir. Fuar hastanesi olarak tüm branşlarda en az iki hekimle hizmet verme düşüncesindeyiz. Ek binanın yapılmasıyla mevcut kapalı alan ‰25 civarında büyütülecek hastalarımızın beklentileri daha iyi karşılanabilecek daha ferah ortamlarda hastalarımıza hizmet vereceğiz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum