Boldav Burs şartları açıklandı !

Bu yıl başvuru süresi 07 EYLÜL 2019 – 27 EYLÜL 2019 tarihleri arasındadır. Bu tarihten sonra başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir

Reklam
Boldav Burs şartları açıklandı !
07 Eylül 2019 - 12:12

1-BAŞVURUDA ARANACAK ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI

1-Anne veya Babasının Bolvadinli olması, Bolvadin (kasaba ve köyler dâhil)

2- Başarılı olmak (Sınıfını Doğrudan Geçmek)

3- Yardıma muhtaç olmak,

4- Aynı aileden ikinci bir kişinin (kardeş) Vakıf bursiyeri olmaması.

5- b) Yabancı uyruklu öğrenciler

c) Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki yabancı ülkelerdeki öğrenciler

d) Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden muhtaç aylığı alan öğrenciler.

e) Tek dersten dolayı da olsa sınıf tekrarı yapanlar veya eğitim öğretim süresini tamamlamış öğrenciler.

Tam veya Yarı Burslu olsalar dahi Özel veya Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin, Polis Akademisi ve askeri okul öğrencilerin. Türkiye ve K.K.T.C. dışındaki yabancı ülkelerdeki öğrencilerin, Açık Öğretim, 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu, Uzaktan ve İnternetten Eğitim gibi örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin, Yüksek Lisans, Doktora vb. lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin, burs müracaatları kabul edilmeyecektir ve geçersizdir.

Not: Burslarımız; yönetmelik gereği ailesi Bolvadin nüfusuna kayıtlı ve 4 YILLIK LİSANS öğrencilerine verilmektedir.

3- BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

1-Burs Başvuru Formu (Fotoğraf yapıştırılacak, Mavi Tükenmez kalem ile Adı Soyadı, Tarihli ve İmzalı olacaktır)

2-Vicdani Yükümlülük Taahhütnamesi Formu (Mavi Tükenmez kalem ile Adı Soyadı, Tarihli ve İmzalı olacaktır)

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Nüfus Kayıt Örneği (Vukuatlı, onaylı veya E-Devlet)

5- Öğrenci Belgesi (Müracaat yılına ait ve okul onaylı)

6- Transkript (Hazırlık ve 1.sınıf öğrencileri hariç)

7- Aile gelirini gösterir belgeler ile Aileye ait menkullerin tapu vb. belge kopyaları

8- Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, BAĞ-KUR, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge

9- Burs alan kardeş(ler)i var ise, burs veren ilgili kurumdan, burs aldığını gösterir belge

10- Adli sicil kaydı belgesi

11- Bursiyerin herhangi bir gelirinin olmadığını belirten belge (SGK’ dan alınacaktır)

4- BURS ALACAK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

Vakfımızın burs imkânları ve kontenjanı çerçevesinde müracaatlar incelenirken, aşağıdaki konular TERCİH SEBEBİ olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencinin ;

1- T.C. Vatandaşı olması,

2- Bu yıl üniversiteye yeni başlamış olması veya okuyor olması,

3- Anne ya da Babasının Bolvadinli olması ve/veya Bolvadin, Köy ve Kasabaları nüfusuna kayıtlı olmak (kasaba ve köyler dâhil)

4- Yetim, öksüz, Engelli, Şehit ve Gazi çocuğu olmak,

5- Kendisinin ve ailesinin maddi imkânsızlığı ve mutlak ihtiyaç sahibi olması,

6- Ailesinde Üniversitede (yüksekokulda) kendisinden başka kardeş öğrencilerin bulunması,

7- En son mezun olduğu okul ve yıl bilgileri,

8- Mali durumunun çok zayıf olduğunu belgelemek,

9- Öğrenim göreceği Üniversitenin bulunduğu şehir ve bölümünün eğitim-öğretim zorluğu,

10- Bir aileden bir kişi başvurabilir,

11- Karşılıksız burs veren diğer şahıs, kurum, şirket, dernek, vakıf, STK vb. yerlerden burs almaması,

12- Başvuruda aranan öğrencilik şartlarına uygunluğu, Vakfımıza verilen bilgilerin doğruluğu ve referans olarak yazılan kişilerin kendisi hakkında vereceği bilgiler.

 5- BURSLARIN SÜRESİ ve MİKTARI

Burslarımız, kesin kaydı yapılan öğrencilerimizin banka hesaplarına, her yıl Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları olmak üzere 8 ay süreyle verilir. Bursların kimlere verileceğinin tek tek belirlenmesi, sonlandırılması, genişletilmesi, durdurulması gibi tüm yetkiler Vakıf Yönetim Kurulu'na aittir.

6- BURS ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN İSTENEN YENİ EVRAKLAR

1- Öğrenci Belgesi

2- Transkript Belgesi (Bu yıl hazırlık okuyanlardan istenmeyecektir) (Bursiyerlerimizin, her yıl en geç 05 Ekim tarihine kadar, bu belgeleri bize ulaştırmaları gerekmektedir. Her iki belge de, Öğrenci İşlerinden alınmalı, yeni tarihli ve ıslak imzalı olmalıdır. Belgelerin ASLI elden, APS veya kargo ile bize ulaştırılmalıdır. Belgenin aslı olmayıp, belgeden üretilen fotokopi, e-mail, e-belge, tarama, fotoğraf, resim vb. şekillerde gönderilecek belgeler geçersizdir)

7- BURSUN KESİLMESİ veya SONLANDIRILMASI

Öğrenciye Bağlı Sebeplerle Bursun Kesilmesi

1- Öğrencinin mezun olması durumunda,

2- Sınıfta kalma, ilişik kesilmesi, kayıt dondurulması veya kaydının askıya alınması durumunda,

3- Vakfa yanlış bilgi, sahte belge verdiği tespit edilirse,

4- Öğrencinin maddi durumunun iyileşmesi durumunda,

5- Öğrencinin, ahlaki, sosyal, ailevi, toplumsal sorunları ve olumsuzlukları tespit edilirse,

6- T.C. Devletinin suç saydığı fiilleri işlemesi durumunda,

7- Öğrencinin kendisi veya ailesinin isteğiyle,

8- Öğrencinin vefatı sebebiyle

BELGELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önceye ait olmalıdır.)

1- Ailenizin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgâh belgesi

2- Gelir beyanı ile ilgili olarak: Ailede çalışanların maaşını gösteren işyerinden onaylı bir yazı, Ailede çalışanların tüccar, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının vergi dairesince veya noterden onaylı fotokopisi, Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşları gösterir belge veya noterden onaylı fotokopisi, Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge, Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odasından onaylı belge

3- Engelliğe bağlı Rapor durumu

4- Resmi görevde iken, şehit, gazi olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devlet himayesinde veya koruyucu bir aile himayesinde olanların resmi belgeleri veya noterden onaylı fotokopisi.

5- Öğrencinin Başarı Durumunu Gösteren Belgeler: Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi, Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösteren öğretim kurumu belgesi, Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösteren öğretim kurumu belgesi(transkript)

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum