reklam

MİLLETVEKİLİ MEHMET TAYTAK MAĞDURLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak,

Reklam
MİLLETVEKİLİ MEHMET TAYTAK MAĞDURLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ
30 Ekim 2018 - 00:19

Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar İli Merkez İlçeye bağlı Kocatepe (Büyükkalecik) kasabasında 2007 yılında yapılan kadastro çalışmaları sonucunda “Başkomutan Tarihi Milli Parkı” sınırları içerisinde taşınmazları kalan ve 1 yıllık itiraz süresini geçirdiği için arazilerini kaybeden yaklaşık 1200 vatandaşın arazilerine tekrar sahip olabilmeleri amacıyla bir kanun teklifi verdi.

 

Kocatepe (Büyükkalecik) Belediye Başkanı Mustafa Çıngırak’ın yoğun uğraşları neticesinde, Afyonkarahisar Valiliğinin 13 Haziran 2018 tarihinde yaptığı inceleme sonucu mağduriyetleri tespit edilen çözüm önerisi olarak da 21/7/1983 Tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik öngörülen Valilik raporunun kendisine iletildiği andan itibaren gerekli çalışmaları başlatan Taytak,  24 Ekim 2018 tarih ve 2018/3017 sayı numarası ile kanun teklifi taslağını Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanlığına sundu.

 

Taytak’ın teklif metninde;

 

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

21/7/1983 Tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçeleri ile ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

 

Mehmet TAYTAK

Afyonkarahisar Milletvekili

 

 

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA

 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Geçici 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“27/7/2004 tarihinden itibaren yapılan kadastro çalışmaları sonucu zilyetlik şartları oluştuğu

halde sit alanlarında kalması nedeniyle Hazine adına tespit ve tescili yapılmış taşınmazlardan

1 ve 2 nci derece arkeolojik sit alanları dışında kalan, davası devam eden taşınmazlarda dahil,

sit alanlarındaki taşınmazların, kadastro tutanaklarında zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen

kişiler veya mirasçıları adına, harca tâbi olmaksızın tapuda re’sen tescilleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılır.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

GENEL GEREKÇE

 

İnsanlığın varoluşundan bu yana tabii yollardan, insan eliyle ya da her ikisinin birlikte meydana getirdiği doğal ve kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması tüm dünyada olduğu

gibi ülkemiz için de gittikçe artan bir önem arz etmektedir. Kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevre, kentleşme, planlama, mimarlık, mühendislik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, insan hakları gibi pek çok konuyu aynı anda ilgilendiren ve çok boyutlu ele alınması gereken bir konudur. Tarih öncesi dönemlerden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu’daki kültür birikiminin korunması ve yaşatılması tüm dünyaya karşı sorumluluğumuzdur.

Kültür varlıkları tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla

ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve

kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve

taşınmaz varlıklardır.

Kültürel ve doğal varlıkların korunması amacına hizmet etmek üzere; vatandaşlar tarafından kullanılan, hak sahibi olduğu kadastro çalışmaları ile belirlenmiş olan, 1 ve 2 nci derece arkeolojik sit alanları dışında kalan taşınmazların ve bu durumda olup da davası devam

eden taşınmazların, zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen kişiler veya mirasçıları adına tapu

idaresince tecil edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu tescil işlemleri için vatandaşların

maliye idaresine başvurmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 

MADDE GEREKÇESİ

 

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun

Geçici 7 nci maddesinin üçüncü cümlesinde yapılacak değişiklik ile; Yapılan kadastro çalışmaları sonucu zilyetlik şartları oluşan ancak, 1 ve 2 nci derece arkeolojik sit alanları dışında kalan taşınmazlardan, kadastro tutanaklarında zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen kişiler veya mirasçıları adına tapu idaresince tecil edilecek taşınmazlar kapsamına davası devam eden taşınmazların da dahil edilmesi, tescil işlemi için maliye kuruluşuna müracaat şartının kaldırılması, tapu dairesince, kadastro tutanaklarında zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen kişiler veya mirasçıları adına re’sen tescil yükümlülüğü getirilmesi amaçlanmaktadır.” denildi.

 

Teklifin önümüzdeki TBMM gündemine gelmesinin beklendiği kaydedildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum