"Mevcut potansiyel bu imkanı veriyor ki, petrol sektörü sürekli geliştirilsin"

Girişimciliğe devlet himayesinin sistemli şekilde uygulanması, girişimcilere devlet desteği önlemlerinin veriminin yükseltilmesi bu alanda önemli başarıların elde edilmesine mühim ortam yaratmıştır.

"Mevcut potansiyel bu imkanı veriyor ki, petrol sektörü sürekli geliştirilsin"
07 Nisan 2019 - 22:37

Girişimciliğe devlet himayesinin sistemli şekilde uygulanması, girişimcilere devlet desteği önlemlerinin veriminin yükseltilmesi bu alanda önemli başarıların elde edilmesine mühim ortam yaratmıştır. Böyle etkinlikler sayesinde devlet-girişimci ilişkileri geliştirildi, girişimciliğin devlet düzenlenmesi sisteminin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Genellikle bölgelerin sosyal gelişmesi yönünde girişimcilerin attığı adımlara yönelik politika gerekliliğini öne çıkaran cumhurbaşkanı regionıların gelişiminin, işyerlerinin tam bölgelerde avantaj teşkil etmesine ortamın yaratılmasına çalışıyor. Ve düşünülebilir ki, artık buna nail olunmuşdur.eyni zamanda girişimci ortamının gencel ve gençliğin bu alanda daha verimli çalışmalarını gören Cumhurbaşkanı Aliyev bölgelerde açılan yeni tesislerinde genç girişimcilerin çalışmalarına teşvik verilmesine de önem veriyor.
 
 
Aynı zamnada göre tarım ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasi sorunlarının çözümünde, özellikle de bölgelerde yaşayan insanların istihdamında önemli rol oynuyor.
 
 
Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından başarıyla sürdürülen sosyoekonomik kalkınma stratejisi sonucunda ekonominin bütün alanlarında ciddi başarılar kazandı, ülke yönetimi tarafından özel bölümün gelişmesine büyük dikkat ve özen gösterilerek bölgelerin dengeli gelişmesinin sağlandı.
 
 
Son yıllarda bölgelerimizin, ayrıca Lerik rayonunun gelişimi ile ilgili birçok önemli kararlar verildi. Bu kararların uygulanması sonucunda bölgenin gelişimi hızla ilerlemeye başladı. Birçok büyük işletmeler faaliyete başladı ve gelişti.
 
 
Uzunömürlər diyarı olan Lerik'de hayli işletmeler var ki, bunlardan biri de "Lerik broyler" müəssələridir. Azerbaycan'ın en büyük quşculuq kuruluşlarından sayılan "Lerik Broyler" Limited Şirketinin ürünleri "Lebro" markası ile satışa çıkarılıyor. Üretim merkezi Lerik rayonunun Piran köyünde bulunan şirketin genel müdürü Orhan Neriman.
 
 
Orhan Cengiz oğlu Nerimanlı 1995 yılında Bakü'de aydın ailesinde anneden olmuolub. 2012 yılında 70 sayılı okul lisesi'ni bitirmişdir.2017 yılında ise Türkiye'de Sabancı Üniversitesi'ni bitirmiştir. Aynı yıldan de "Lebro" MMC nin direktörüdür.
 
 
"Qafqazinfo" Orhan Neriman'ın geniş röportajını sunuyor:
 
 
Bugün bölgelerin kalkınmasında yerel girişimcilik faaliyeti devletin öncelikli görevlerinden biridir.bu alanda atılan adımlardan konuşalım.
 
 
Bildiğiniz gibi ülke başkanının 31 temmuz 2018 tarih, 224 sayılı kararından sonra, yani girişimciliğin gelişmesine destek mekanizmasının geliştirilmesi ve petrol sektöründe yenilikçi teknolojilere dayanan yeni üretim, imalat ve altyapı tesislerinin kurulması, ihracat işlemlerinin finansmanı, reel sektöre yatırımlarının hızlandırılması ve bize ait olan özellikle vurguluyorum ki, özel sektörde faaliyet gösteren tarım birimlerinin finans kaynaklarına. Çıkış imkanlarının genişletilmesi yönünde birçok çalışmalar yapıldı. Bu doğrultuda devlet tarafından düzenli olarak devlet-girişimci ilişkilerinin geliştirilmesi, mevzuatın ve idari prosedürlerin geliştirilmesi, yasadışı müdahalelerin ve yapay engellerin ortadan kaldırılması, girişimciliğe devlet desteği mekanizmalarının oluşturulması, aydınlatma ve çeşitli hizmetlerin gösterilmesi alanlarını kapsayan kompleks önlemleri takdirle karşılıyoruz.
 
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tüm alanlarda olduğu gibi ülke işadamlarına da dikkat ve ilgisini esirgemiyor. Ülkede girişimciliğin perspektifleri konusunda görüşlerinizi öğrenmek isteriz?
 
 
Azerbaycan'da girişimcilik fəzliyyəti gelişerek nüfusun yaşam koşullarının iyileşmesinde önemli rol oynamıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Azerbaycan girişimciliğin gelişmesi için benzersiz ve elverişli bir ülkedir. Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu alana gösterdiği dikkat ve özen ise danılmazdır.dəfələrlə girişimcilerin yanında bulunan cumhurbaşkanı verimli çalışmalarımız için bize büyük imkarlar yaratmıştır. Bu sırada ülkede uygulanan ekonomik politika girişimciliğin gelişiminin sürətləndirililməsinə, ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde girişimciliğin rolünün önemini ortaya koymuştur. Bu amaçla mevzuat altyapısının iyileştirilmesi, bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, mali desteğinin gösterilmesi ve diğer alanlarda önemli adımlardan biridir.
 
 
Örneğin hangi reformları not edebilirsiniz?
 
 
Son 20 yıl içinde ülkede girişimcilik faaliyetini düzenleyen prosedür ve kurallar hayli liberalleştirilmiş, girişimciliğe devlet mali yardım mekanizması işe alınmıştır. Ülkede bazı ürünlere ihracat vergileri iptal edilmiş, ithalat vergileri yüzde 15'lik bir sınır belirlenmiştir. Ayrıca sürekli olarak ülkede uygulanan vergi yükü azaltılmıştır. Neredeyse her yıl ülke başkanı girişimciliğin geliş traektoriyasını belirleyen ve ona teşvik veren kararnameler imzalıyor ve uygulama mexaniziminə kontrol edir.bir ülkede bundan iyi ne olabilir girişimci için.
 
 
Gıda güvencesi ülkemiz için önemli faktördür. Bu alanda yapılan çalışmalar sizi tatmin ediyor?
 
 
Elbette nüfusun gıda ürünleri ile güvenli teminine yönelik Devlet Programının uygulanması sürekli olarak kuşçuluk, hayvancılık, tahılcılık, bağcılık işletmeleri, tarım ürünlerinin üretimi, tedariki, saklanması, işlenmesi ve satışı komple önlemlerdir, Aynı zamanda bugün yaratılmış aqroservis'lar su teminatı ve meliorativ önlemler sonucunda bazı gıda ürünleri üzere iç üretim artmış, sezonla ilgili. Tüketim fiyatlarına kadar keskin değişmelere yol açmıştır.
 
 
Tabii ki, yapılan etkinlikler, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış "Azerbaycan 2020: Geleceğe bakış" kalkınma konsepti belirlenen hedeflere hesaplandı. Allah'ın yardımı ile halkımızın sosyal ve ekonomik durumunun sürekli olarak iyileşmesini için var gücümüz ve ülke başkanımızın desteği ile bu hedeflere ulaşacağız.
 
 
Halihazırda ülkemizde ve bölgelerde girişimciliğin gelişme düzeyi ve rekabetçilik hangi kıstaslarla ölçülür.
 
 
Bugün cesaretle diyebilirim ki, girişimciliğin gelişimi ile ilgili en önemli konulardan biri tüm bölgelerde modern çağın taleplerine uygun olarak mevcut potansiyeli daha verimli kullanımı edilməsidir.və mevcut potansiyel bu imkanı veriyor ki, petrol dışı sektörün sürekli gelişimi, altyapının daha da iyileştirilmesi, çağdaş teknolojiler uygulanarak yeni üretim ve imalat işletmelerinin yaradılsın.bizim. Lebro şirketi de mevcut şəaraitdən kullandı. İç soruma üstünlük önemlidir. Bugün kuşçuluk alanında birçok müəsisələr kendi mallarını pazara təqdimvedir.təbii burada rekabetçilik oluşması ihtimali büyüktür ve rekabetçilik var. Bu da karşımıza üretimin daha kaliteli olmasına talep qoyur.çalışmaq önemlidir, ülkemizin kuşçuluk ve aynı zamanda başka sahələrdədə güvencemizi iç sorumlular hesabına sağlayalım.
 
 
Orhan bey yurtdışından ülkemize ithal edilen tavuk sorumluları hakkında ne diye bilirsiniz? İç üretimin yeterli ol kaynaklanıyor, yoksa diğer konular var?
 
 
Aslında ülkeye dışarıdan et ve et ürünlerinin ithaline ihtiyaç yoxdur.kifayət kadar iç olanaklar var ve yerli ürün hem kalitesine hem de temizliğine göre birçok devletlerin üretimini geride qoyur.yerli kuşçuluk fabrikaları dahil "Lebro" şirketinin ürünleri ortadadır. Bugün yurtdışından ülkemize ithal edilen kuş eti, aslında yerli üreticilerin pazarına da engel olur.sahibkar tabii ki, yerli üretime ağırlık verilmesinin taraftarıdır. Eğer yerli mal engelsiz olarak piyasaya çıkarsa ve bundan daha fazla menfaat elde edilmesi doğrudan burada çalışan işçilerin refahının yükselmesine hizmet edəcək.işçilərin maaşları kalkacak, aynı zamanda yeni işyerlerinin açılmasına zemin oluşacak. Ben düşünüyorum ki, ülkemiz bu alanda yeterince kuş etinin değişik türlerini fazlasıyla piyasaya çıxardır.bu kadar yerli mal olduğu halde ithalata ihtiyaç görmüyorum.
 
 
Bildiğiniz gibi Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişimi Programı çerçevesinde üzerinize büyük məsliyyət düşür.həm müəsisələrdə çalışan işçilerin rifanın iyileşmesi açısından, aynı zamanda yerli işçi kuvvetlerinden kullanılması.
 
 
Evet, oldukça önemli məsələdir.bu gün Lerik ilçesinde tek müəsisəyik ki, 200 kişi işçi burada çalışır.mən düşünüyorum ki, bu az bir rakam değil. Bundan sonrada ülkemizin gelişmesi için bize oluşturulmuş iş ortamından verimli kullanmayı önümüze koyduk. Yeni işyerleri açmak gelecek planlarımıza daxildir.bunun için girişimcilere yeterince uygun bir ortam oluşturuldu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum