Hibe desteklerinin detayları belirlendi

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları belirlendi

Hibe desteklerinin detayları belirlendi
27 Kasım 2020 - 09:29
Tebliğ, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim ACAR konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kırsal Kalkınma Desteklerinin, Bakanlığın Ulusal Tarım Stratejisi kapsamında 2006 yılından bu yana, belirli bir program çerçevesinde İl Müdürlüğümüz bünyesindeki konu uzmanı personelden oluşan İl Proje Birimi tarafından yürütülüyor.  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006 yılından bu yana ilimizde 265 projeye ekonomik yatırım projesi uygulandı ve 63 milyon 667 bin TL hibe desteği verildi. Ayrıca KKYDP makine ekipman destekleri kapsamında 2760 adet çiftçimize 19 milyon 301 bin TL hibe desteği verildi.  Toplamda 3025 adet projeye 82 milyon 968 bin TL destek sağlandı.

21.11.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğde yatırım konuları belirlenmiş olup, hibe programına Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek. Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihi itibariyle 60 gün içerisinde yapılacaktır.

Hibe konuları hakkında bilgi veren ACAR, tarımsal ürünlerin işleme tesisleri, tarımsal alanda kullanılacak enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği, gübre işleme paketleme tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (ahır, ağıl, mantar tesisi vb.), arıcılık ve arı ürünleri, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, ipek böceği yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve birçok konuda hibe desteği verileceğini açıkladı

YORUMLAR

  • 0 Yorum