Afyon Fuar Hastanesi 21-28 Nisan Ebeler Haftası Basın Açıklaması

Bebeği annesinden önce kucağına alan, bazen onu annesinden önce doyuran, hiçbir ayrım yapmaksızın sevgi ve şefkatini esirgemeyen, bu zor görevi gece gündüz demeden fedakârca icra eden tüm ebelerimizin ‘Ebeler Haftası’nı kutluyoruz.


Afyon Fuar Hastanesi 21-28 Nisan Ebeler Haftası Basın Açıklaması

Dünya Ebeler Günü tüm Dünya’da 1991 yılından beri kutlanmaktadır

 

Ebelik mesleğinin ve öneminin anlatılması için, bu zor mesleğe gönül vermiş insanları onurlandırmak için, ebelere ait bir gün tespiti ve özel bir gün olarak kutlanması fikri ilk defa 1987 yılında Hollanda’da Uluslararası Ebeler Konfederasyonunun düzenlediği konferansta ortaya çıkmıştır. Bu fikirden yola çıkılarak Ebeler Günü ilk kez 7 Mayıs 1991 kutlanmıştır. 1991 yılından sonra da her yıl 5 Mayıs’ta Dünya Ebeler Günü kutlanmaya devam etmektedir.

 

Ülkemizde ise Dünya Ebeler Günü haricinde hem ebelik mesleğine daha da dikkat çekmek hem de ana-çocuk sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirmek için 21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlanmaktadır.

 

Ülkemizde anne ölüm hızı ve bebek ölüm hızının düşürülmesinde ebelerin rolü büyüktür

 

Bir ülkenin huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatı sağlıktır. Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerle oluşur. Bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı, ortalama yaşam süresi gibi göstergeler bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en temel ögelerdendir. Son yıllarda bu parametrelerde alınan olumlu sonuçlarda ebelerimizin rolü çok büyüktür. Ebeler; kentlerde, kasabalarda, köylerde kapı kapı dolaşarak doğum öncesi yaptıkları gebe takipleri sayesinde, gebelik sürecinde ya da doğum esnasında gelişebilecek anormalliklerin tespitini yaparak; sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir doğum yaşanmasını sağlarlar. Ebeler; doğumdan sonra da bebek ve annenin sağlığı için hem sağlık görevlisi hem de eğitimci olarak hizmet sunar.

 

Dünya Sağlık Örgütüne göre Ebe; gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını, aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak tanımlanır. İnsanın doğumundan önce, doğum esnasında ve doğumdan sonra ilk sağlık hizmeti aldığı kişi ebedir.

 

Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir. Sağlıklı birey, sağlıklı aile ve sağlıklı toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Çok eski zamanlardan beri hamile kadınların süreçlerini takip eder ve doğumlarında yanlarında olur

 

Ebelik, Bilim ve sanatın birleştiği, ruh ve etik değerler üzerine temellenmiş profesyonel bir sağlık disiplinidir.

 

Ebelik dokunulan her ailenin ailesinden birisi olmaktır. Ebelerin bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmaları, doğumda bir annenin acısını dindirmeleri onları daha da özel kılar ve insanlarla derin bağlar kurmalarını sağlar.

 

Ebeler doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olurlar, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasını sağlarlar. Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile aşılama gibi koruyucu sağlık hizmetlerini yürüterek, her ortamda büyük bir sabır, özveri ve sevgi ile mesleğini icra ederler.

 

Ebeler; kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunarlar.

 

Ülkemizde bir meslek olarak ebelik

Ülkemizde ebe olmak statü ve çalışma şartları açısından zor ama mesleğine aşkla bağlanmış ve kendini sürekli geliştirmeye odaklamış Ebeler sayesinde gelecek vadetmektedir. Sağlıktaki güncel gelişmeleri yakından takip ederek bilgi ve becerilerini artıran ebelerimiz sayesinde sağlık hizmetlerinin sunumunda ve kalitesinin yükseltilmesinde önemli görevler üstlenmektedirler.

Kadın/doğum uzmanı hekimlerimiz, pediatri uzmanı hekimlerimiz ve yetenekli ebelerimizin özverisi, sabrı ve gayreti ile normal doğum oranlarının artırılması yönünde beklentiler yüksektir.

 

Ülkemizde ebelik eğitimi

Ebelik eskiden ülkemizde anadan kıza geçen, görgü ve deneyime dayanan bir meslekti. 19.yy' da İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde isim yapmış ebelerin yanında usta-çırak yöntemi ile yetişen "küçük ebe” adı verilen genç hanımlar ebelik görevlerini yürütmüşlerdir. Sağlık Bakanlığına bağlı ortaokula dayalı ilk ebe okulu 1952 yılında Ankara Doğum Evinde açılmıştır. 1961-1962 öğretim döneminde bu okullar Doğum Evlerinden ayrılarak yeni bir düzenleme ile bağımsız bir kimlik kazanmış ve Sağlık Okulu adı altında öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Bu okullardan mezun olan ebeler, ülkemizin her köşesinde özellikle o dönemlerde ulaşım zorluğu yaşanan köy sağlık evlerinde, zor şartlarda özveriyle çalışmışlardır. Usta çırak ilişkisiyle başlayan ebelik mesleği mensupları günümüzde lisans düzeyinde eğitim almaktadır.

 

Toplum sağlığı açısından ebelik yaygınlaştırılmalı

Sağlık sistemimizin başarıya ulaşmasında her sağlık çalışanının yeri vazgeçilmezdir. Fakat özellikle anne ve bebek ölüm oranlarını, olabilecek en düşük düzeyde tutabilmek için doğum hizmeti sunulan tüm hastanelerde ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, normal doğumun desteklenmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin daha da artırılması gerekir. Ebelik, her anne adayının birebir ebelik hizmeti alabileceği şekilde yaygınlaştırılmalıdır.

Ebelik mesleğinin öneminin ve sorunlarının hak ettiği ölçüde ve hak ettiği değerde gündem oluşturulmalı, sağlık hizmetlerinin temel unsurlarından anne, bebek, gebelik ve doğum gibi ebelik mesleğinin ayrılmaz sağlık konularının yoğun şekilde işlenmeli ve bu konularla ilgili toplumun bilinci artırılmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerinin kutsallığına inanarak, büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftasını bir kez daha kutluyor, halkımızın sağlığına yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz

                                                                                              Uz. Dr. Şükrü YÜCEL

                                                                                              Özel Fuar Hastanesi

                                                                                             Yönetim Kurulu Başkanı