Afyonkarahisar Tarihini araştıracak

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Yerel Tarih Araştırmaları üzerine bir yarışma hazırlayan hazırlandı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kentin kültür hazinesine bıraktığı izleri gün yüzüne çıkaracak.

Afyonkarahisar Tarihini araştıracak
17 Haziran 2021 - 00:23
Yarışmada yerel tarih ayrıntılarının konu alınması ve eserlerin özgün olması esas olacakken, bugüne kadar bilinmeyen, ele alınmamış bir konunun araştırılması ve yeni bir bilginin ortaya çıkması yarışmanın hedefleri arasında yer alacak.

Katılımcılar çalışmalarını, mekân, olay, kamu hizmetleri, kurum, sektör, meslek, yakın çevre (mahalle, semt, sokak) tarihi gibi konular üzerine de yapabilecek. Aile öyküleri, göç hikayeleri, kent ya da toplum yaşamına dokunan bir kişinin tarihi, insanların günlük hayatlarında önemli yer tutan merkez unsurların tarihi gibi küçük ölçekli konular üzerinden araştırma yapabilirler. Yarışmayla elde edilmesi düşünülen sonuçlardan birisi de mikro tarih çalışmalarıyla kent belleğine katkı yapmak, ayrıntıların tarihini keşfetmek, parçalı tarih anlatılarıyla Afyonkarahisar’ın tarihini zenginleştirmek olduğu için, önceden çalışılmamış özgün konuların ele alınması bu yarışmanın hedeflerine uygun olacak.  

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışma yerel tarihe ilgi duyan ve araştırma yapan tüm amatör araştırmacılara açıktır. Ayrıca tüm akademik ünvanlı katılımcılar kapsam dışındadır. Yarışmaya bireysel katılım mümkündür.

Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan, gerekli izinlerin alınmış olmasından ve her türlü telifinden yarışmacı sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması durumunda bu, kayıtsız şartsız nakden ve defaten yarışma sahibine rücu eder. Eserlerin, idare tarafından eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye sunulması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

-Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

-Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

-Şartnameyi incelemiş, kabul etmiş, başvuru formunu belirtilen tarihe kadar doldurmuş olmak.

-Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi eserleri yarışmaya katılmamış sayılacaktır.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

- Yarışmacılar eserlerinde yazılı tarih çalışması, sözlü tarih çalışması (yazılı halde) kullanabilirler. Ancak yazılı anlatımı tamamlayıcı – destekleyici olarak fotoğraf-belge kullanabilirler.

- Yarışmaya katılan eserler, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış, alenileşmemiş ve özgün olmalıdır.

- Yazılı eserler; Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı büyüklüğü ile görsel kısımları hariç en az 5-en fazla 10 A4 sayfası uzunluğunda olacaktır. Kullanılan ve alıntı yapılan kaynakların gösterilmesi zorunludur.

- Yarışma şartnamesi internet adresinden görülebilir. Yarışmaya katılmak için öncelikle belirtilen tarihte Afyonkarahisar Belediyesi’nin web sayfasındaki Başvuru Formunun doldurulması zorunludur.

- Son başvuru belgeleri ve bütün olarak eserler, en geç 6 Ağustos 2021, saat 17.00'ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine elden iletilmelidir. Gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Eser Son Teslim Tarihi : 06/08/2021

Sonuçların Açıklanması : 26 Ağustos 2021

Ödül Töreni: 30 Ağustos 2021

ÖDÜLLER

Yarışmada, 3 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü olmak üzere 8 ödül verilecektir.

Birincilik Ödülü:    5.000 TL

İkincilik Ödülü:     3.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 2.0000 TL

Mansiyon Ödülleri (5 eser): 1.000 TL

Yarışmada ödüle değer bulunan tüm eserlerin telif hakkı, Afyonkarahisar Belediyesi’ne aittir. Eserlerin, idare tarafından eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye sunulması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Yarışma sonuçlandığında, katılan eserler sergilenecek ve yayınlanacaktır

YORUMLAR

  • 0 Yorum