Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2020 Yılı Mart Ayı Toplantısı Gündemi

İl Genel Meclisinin 2020 Yılı Mart Ayı Toplantısına Ait Gündem

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2020 Yılı Mart Ayı Toplantısı Gündemi
27 Şubat 2020 - 16:54

TOPLANTI GÜNÜ  02 Mart 2020

TOPLANTI SAATİ  : 10.30

G Ü N D E M

  1. Açılış ve yoklama,

 

  1. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesi gereğince hazırlanan, 2019 Yılı Faaliyet Raporunun aynı Kanunun 10. Maddesinin (a) fıkrası gereğince görüşülerek karara bağlanması konusunun görüşülmesi.

3.     İlimiz genelinde yapılması planlanan Jandarma Karakollarında kullanılmak üzere hayırsever Köylüoğlu Kuru Meyve (Bahattin USLU) tarafından 5 ayrı taksit ile yatırılan 50.000,00 tl’nın şartlı bağış olarak kabul edilmesi konusunun görüşülmesi,

4.     İlimiz Çay İlçesi, Bolvadin İlçesi, Dişli Beldesi ve Özburun Beldesine içme kullanma ve endüstri suyu sağlaması ile ilgili hazırlanan protokolün imzalanması, ilgili protokolün 10. Maddesi gereğince BİRLİK kurulması, gerektiğinde işletmesi için Genel Sekreterlik Makamına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

5.     İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilen 03 BA 797 plakalı otobüsün, fenni muayene, sigorta, bakım ve onarım giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün. Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları harcama kalemindeki ödenekten, Menkul Mal Gavrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri harcama kalemine aktarılması konusunun görüşülmesi,

6.     2020 Yılı 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğine, Hocalar İlçesinden 2.üye olarak seçilen, Ali Osman TANRIKULU'nun şahsi sebeplerinden dolayı, bu görevi yürütemeyerek istifa ettiğinden, yerine hayırsever bir üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

7.     İlimiz Merkez İlçesi Anıtkaya Köyünde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 166 ada. 1 numaralı parselinde kayıtlı taşınmazın üzerine yapılan düğün salonunun. teslim edildiği ve elektrik abonesi olunması için, Anıtkaya Köy Muhtarlığı adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

8.     İlimiz Sultandağı İlçesi Üçkuyu Köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 119 ada, 2 numaralı parselinde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmazın üzerinde, Türkcell baz İstasyonu bulunduğundan dolayı, Köy Muhtarlığı tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

  1. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan Jandarma Nezarethane Yapımı için ayrılan 100.000,00 tl ödeneğin, Yaylabağı Jandarma Karakol Komutanlığı Yapımı işine aktarılması konusunun görüşülmesi.
  2. İlimiz Sinanpaşa İlçesi Güney Köyü sınırları İçerisindeki tapu kaydında 248 ada 6 numaralı parseldeki 440, 73 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmazın, Güney Belediyesi kapanmadan önce bedelini ödediğinden dolayı tapu devrinin yapılması konusunun görüşülmesi

11.   İlimiz Merkez. Karaman mahallesi tapuda 361 ada, 5 numaralı parselde bulunan. mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Özel İdare İş Merkezinin 6. Katındaki 66, 67, 68. 69, 70, 71. 72 ve 73 numaralı bağımsız bölümlerinin, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

12.   İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Yukarıtandır Köyünde yer alan, tapusunda Tınaztepe Mevkii, 106 ada. 152 ve 154 parsel numaraları ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis alanı amaçlı olarak hazırlanan. imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi,

13.   2020 Yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İle Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün, yatırım programında bulunmayan işler İçin İhtiyaç duyulan, İnşaat malzemelerinin ve iş makinesi akaryakıtının, İI Özel İdaresi ambarlarından verilmesi, bakım ve onarım, İnşaatın yapımı sırasında kullanılacak malzemelerin nakilleri ile kazı işlerinde iş makinelerinin, araçlarının ve ekipmanlarının kullanılması ile ilgili personelin görevlendirilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi,

14.   İl Özel İdaresi 2020 Mali Yılı gider bütçesinin, İlçe Özel İdare Müdürlükleri kurumsal kodu allındaki Yiyecek Alımları harcama kaleminde bulunan ödeneğin. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün. Çöp Konteynırı Alımı harcama kalemine aktarılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi,

15.   İlimiz Çay İlçesi Dörtyol Mahallesi Karabağlar Mevkiinde bulunan. mülkiyeti İl Özel İdaresine ve Çay Belediyesine ait, tapu kaydında 684 ada, 1 numaralı parselinde arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde soğuk hava deposu bulunan İl Özel İdaresine ait taşınmazın hissesinin satılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

16.   Afyonkarahisar Devlet hastanesinde, Koroner Yoğun Bakını Üniteleri İçin gerekli olan tıbbi cihazların (hasta başı ventilatör cihazları) alımında kullanılmak üzere, ödenek tahsis edilmesi konusundaki komisyon kararlarının görüşülmesi,

17.   İlimiz, Merkez Karaman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyetinin 1/2 si İl Özel İdaresine ait olan, tapunun 361 ada 5 parselinde kayıtlı 1.357,50 m2 alanlı, Özel İdare İşhanının bodrum katındaki otoparkın, İl Özel İdaresi hissesine isabet eden 678,75 m2 lik kısmının satılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

18. İlimiz İhsaniye İlçesi Karacaahmet Köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapunun 300 numaralı parselinde kayıtlı arsa vasfındaki 9.5600 m2 alanlı taşınmazın üzerindeki İtfaiye Binasını garaj ve malzeme deposu olarak kullanılmak üzere. Karacaahmet Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi

19. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Menteş Köyünde yer alan. tapusunda Köyüstü Mevkii, 190 ada, 10 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın bitişiğinde yer alan ve mevcut imar planlarında konut alanı olarak planlanmış olan 190 ada, 9 parsel numaralı taşınmazı olumsuz etkilediği belirtilerek imar planı değişikliği için alınan İl Genel Meclis kararının tekrar değerlendirilmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

20.  İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Menteş Köyünde yer alan. tapusunda Köyüslü Mevkii 190 ada. 10 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın bitişiğinde yer alan ve mevcut imar planlarında konut alam olarak planlanmış olan 190 ada, 8 parsel numaralı taşınmazı olumsuz etkilediği belirtilerek imar planı değişikliği için alınan İl Genel Meclis kararının tekrar değerlendirilmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi,

21. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanlığına Yap-İşlet-Devret modeliyle 30 yıllığına kiraya verilen, Ömer Kaplıcası ve eklentileriyle ilgili dosya ve sözleşme yönünden incelenerek hazırlanan rapor konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

22. 2020 yılı İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan parke döşenmesi için Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması planlanan ödeneklerin takip, ödeme ve kontrollük işlerinin tek elden yapılması için, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bütçelendirilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi,

  1. İlimiz Dinar İlçesi Uluköy Köyü sınırlan içerisindeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ve Köy Tüzel Kişiliğine ait, tapu kaydında 2823 numaralı parselinde arsa vasfındaki 1590,44 m2 alanlı üzerinde akaryakıt istasyonu, market ve kantar binaları bulunan taşınmazın, İl Özel İdaresinin hissesine isabet eden 1.240.34 m2 lik kısmının satılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi,
  2. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,

25- İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,

26. İl Özel İdaresi Kanununun 12,maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış, Burhanettin ÇOBAN - İl Genel Meclisi Başkanı

YORUMLAR

  • 0 Yorum