AFYON SAADET PARTİSİ EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

SAADET PARTİSİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYI HALİT KUŞ , SAFA ŞENEL VE MUSTAFA TAŞKAPI, EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANI UĞUR SERDAR KARGIN’I ZİYARET ETTİLER.

AFYON SAADET PARTİSİ EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
18 Haziran 2018 - 15:25

Saadet Partisi  Afyonkarahisar Milletvekili Adaylarından Halit Kuş , Safa Şenel,  Mustafa Taşkapı ve beraberindeki ziyaret heyeti İle Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın’ı Ziyaret Ettiler.

 

Ziyarette karşılıklı Görüş alışverişinde bulundular.Ziyaret güzel bir havada geçti.


Halit Kuş Saadet İktidarında Yapmak İstedikleri Çalışmaları Anlattı ;

 

Saadet İktidarında Yerel ekonomik kaynaklar değerlendirilerek bölgesel gelişme sağlanacak ve “Yerel Ekonomik Gelişme Programı” uygulanacaktır.

 

il ve ilçe belediyelerine, gelişen dünya şartlarına, teknolojilerine göre şehrin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi için şehrin geleceği ile ilgili sürekli raporlar hazırlayıp yön verecek “Şehir Strateji Birimi” kurulacaktır.

 

Kent konseylerinin ve meclislerinin yapısı toplumumuzun yapısına ve kültürüne uygun olacak biçimde gözden geçirilecek, verimli işlemeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. Sektör temsilcilerine ek olarak doğrudan vatandaşların katılımını sağlayacak “Vatandaş Meclisleri” ve “Mahalle Meclisleri” ihdas edilerek halkın yönetime katılması teşvik edilecektir

 

 

Üreten ve Hakça Bölüşen.Bir Ekonomik Sistem Kuracağız.Mevcut ekonominin adı rant ekonomisidir. Vergi, zam, faiz, düşük ücret ve düşük taban fiyatları vasıtasıyla halkın sahip olduğu bütün imkânlar elinden alınmaktadır. Özelleştirme adı altında, milletin tasarrufları ile oluşturulmuş milli kuruluşlar bir şekilde yabancı ve yerli tekellere haraç mezat satılmış ve hâlâ satılmaktadır. Bunun neticesinde ülke ekonomisinin bel kemiği durumundaki tesisler, güvenlik ve savunmamızla ilgili sektörler dâhil tüm birikimlerimiz milletimizin elinden çıkarılmış durumdadır.Saadet iktidarında üreten ve hakça bölüşen adil bir ekonomik sistemi el birliği ile inşa edeceğiz.

 

 

Rant Odaklı Değil,İnsan Odaklı Çözümler Üreteceğiz.Saadet iktidarında hastalık üreten şehirlere ve kibir kulelerine izin vermeyeceğiz.Büyük şehirlere göçün önlenmesi ve tersine göçün sağlanması için maddi ve manevi kalkınma dengeli ve planlı bir şekilde yürütülecek, Türkiye’nin tamamı yaşanılır hale getirilecektir.Yatay, dengeli, ölçülü, insani şehirler inşa edilecektir. Ucuz ve kaliteli konut projeleri ile vatandaşlarımızın barınma sorununa rant odaklı değil, insan odaklı ve ihtiyaca göre çözümler üretilecektir.

“Sosyal Devlet Projesi” kapsamında evi olmayan en alt gelir düzeyindeki ailelere her yıl belli sayıda sosyal konut yapılacaktır.

Kentsel dönüşümde amaç rant değil, yörede yaşayanların yaşam kalitesinin artırılması olacaktır.

 

 

 

Engelli vatandaşlarımızın kamuda yönetici olmalarının önündeki kanunî engelleri kaldıracağız.Engelli vatandaşlarımıza yaptığımız hiçbir hizmeti bir lütuf olarak görmeyeceğiz. Bizim temel bir vazifemiz olduğu bilinci ile çalışacağız.

Erdemli Toplum, Güçlü AileTüm toplumlarda geçmişle gelecek arasında köprü olan aile, bireylerin kişiliğinin oluşmasında, toplumsallaşmada, kültürün aktarılmasında en temel ve etkili kurumdur.İçinde yaşadığımız zaman diliminde aile mefhumu en badireli dönemlerinden birini yaşamaktadır. Küresel ölçekteki değişiklikler, gayri insani üretim ve tüketim ilişkileri, savaşlar, göç, çarpık kentleşme gibi baskın unsurlar, aile üzerinde önemli çözülmelere ve yıkımlara sebep olmaktadır. Ekonomik ve sosyal sorunların yetersizlik ve çelişkilerle besleyip büyüttüğü aile huzursuzlukları, yalnız kalan yaşlılar ve çocuklar, aile bölünmeleri, toplumsal çözülmelerin açık tezahürleridir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum