ABDULLAH MAHİR ERKMEN ÜSKÜP'TE ELE ALINDI

Şehirlerin, çoğunlukla gönüllü, sevdalı, kültürel aktörler bulunmaktadır.

ABDULLAH MAHİR ERKMEN ÜSKÜP'TE ELE ALINDI
12 Eylül 2018 - 23:13

Onların hayata veda etmesi, tarifi zor bir aşkla bağlı olduğu şehre katkı yapmasına engel teşkil etmemektedir. Bu husus yüzyıllar sonrası için de geçerlidir. İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum, Edirne; Bursa, Darende, Tokat, Kahramanmaraş, Ödemiş gibi konumları, durumları birbirinden farklı şehirler açısından da aynı durum söz konusudur. Nene Hatun, Mevlana, Emir Sultan, Somuncu Baba, Hacı Bayram Veli, Gazi Osman Paşa, Sütçü İmam, Mustafa Bengisu gibi şehrin kimliği ile bütünleşenler yanında, yaşadıkları yerleşim birimini araştıranlara kaynak vazifesi görenler de bulunmaktadır.

 

Türklüğün ağır darbelere maruz kaldığı, uluslararası platformlarda siyasi, hukuki, askeri ve içtimai ıstıraplar yaşamak zorunda kaldığı XX. Yüzyılın hemen başında Anadolu'nun küçük ancak kadim bir yerleşim yerinde dünyaya gelen ve yetişen, çocukluk yıllarında Meşrutiyet ile tanışan, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı dramlarına şahitlik eden, Milli Mücadele hareketine henüz gençlik yaşlarında bir gazeteci olarak dahil olan, silahlı mukavemetin, bağımsızlığın liderine ve Cumhuriyetin kurucusuna hayatı boyunca bağlı kalan, yayınladığı gazete, yazdığı makale ve kitaplarla, hukuk adamlığı, siyasetçiliği ile Afyonkarahisar, Anadolu, Türkiye, Türklük ve beşeriyete ehemmiyetli katkı sağlayan Abdullah Mahir Erkmen, bir çok yakın dönem kültür araştırmasına kaynak vazifesi görmüştür. Bundan sonra gerçekleştirilecek araştırmalara da kaynaklık edecek, karanlık noktaları aydınlatacak bilgileri, tarihe not düşmüştür. Sadece not düşmemiş bizatihi, bunların ülkenin en seçkin kütüphane raflarında yer almasını sağlamıştır. Baro Başkanı, Gazete sahibi, eğitimci, gazeteci, yazar, siyasetçi gibi sıfatları hayatı boyunca itina ile taşımaya çalışmıştır.

 

Onun hayatı, mücadelesi, hayatı ve eserleri hakkında 2017 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde başlatılan Abdullah Mahir Erkmen'in Hayatı ve Eserleri başlıklı Kariyer Destek Proje araştırması Anadolu Türkünün, geçen yüzyıldaki tarihi gelişimini, Afyonkarahisar ve çevre şehirler bağlamında mahalli açıdan takip imkanı vermektedir. Milli Mücadele, Takrir-i Sükun, tek- parti yönetimi, çok partili siyasi yaşama geçiş, demokrasi, demokrasimize ilk darbe ve muhtıra gelişmelerini, taşrada aktif bir şahsiyet üzerinden incelemek genellemeleri engellemekte, bir çok detayın gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde hukukçuların meslek kuruluşu Afyonkarahisar Barosunun kuruluşu hemen sonrasında yöneticiliği bir müddet ara verdikten sonra yeniden başkanlığı tarihi renklilik ve zenginlik arz etmektedir. Darbe ve muhtıralara iltifat etmemiş, itibar göstermemiştir.

 

Haber Gazetesinin sahibi, Atatürk döneminde yayınlanan Kocatepe'nin ilk Yazı İşleri Müdürü, Türk Ocağı, Halkevi, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, Afyon Barosu Başkanı, Türklüğün haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması yolculuğuna, Afyonkarahisar'ın kalkınması ve zenginleşmesi çabalarına kalemiyle gönülden destek veren, Osman Attila'nın, Behçetoğlu Muzaffer Görktan'ın, Mehmet Saadettin Aygen'in, Recep Yaşayacak'ın, Mehmet Türkak'ın, Osman Çizmeciler'in, Tuncer Ulutürk'ün, Metin Gürer'in, Galip Leblebicioğlu'nun ve Turgay Şahin'in kalemiyle kamuoyunun gündeminde tutulan bir şahsiyet olmuştur.

 

Akademik etkinlikler genelden özele, özelden genele evrensel kazanımlar sağlama amacını taşımaktadır. Bunlardan birisi olarak 5-8 Eylül 2018 tarihlerinde Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesi bünyesinde, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Gazi Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Anadolu Kültürel Araştırmalar Derneği ve Gelecek Vizyonlar Dergisinin desteğiyle, Türk Tarih Kurumu  ve Türk Dil Kurumu başkanlarının da bizzat katılımıyla düzenlenen III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi'nin Birinci Oturumunda Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turan Akkoyun "Afyonkarahisarlı Abdullah Mahir Erkmen" başlıklı tebliğiyle bahsi geçen proje araştırmasında ulaşmış olduğu verileri, bilimsel bir değerlendirmeye tabi tutmuş, ilim camiasıyla paylaşmıştır. Bilimsel araştırma sunumunun, yazarın vefatının kırkıncı yılına rastlaması da ayrıca dikkate değer bir tevafuk olmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum