Yolsuzluğun Önlenmesi Proğramı

“Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı” kapsamında Afyonkarahisar Güzel Yarınlar Derneği ve Sosyal Farkındalık Derneği ortaklığında yürütülen “Raising Awareness of Local NGOs and Media About Corruption and Ethics in Turkey” (Türkiye’deki Yerel STKların ve Medya Çalışanlarının Yolsuzluk ve Etik Hakkında Bilinçlendirilmesi) bölge toplantıları devam ediyor.


Yolsuzluğun Önlenmesi Proğramı

Şimdiye kadar Afyonkarahisar, Ankara, Adana, Bursa ve Trabzon’da gerçekleştirilen toplantıların bir diğeri 17 Eylül tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
 
Sivil toplum örgütleri ve yerel medya unsurlarını yolsuzluk konusunda izleme yapmak üzere eğitilmesi öngörülen projede, bu toplantıların ardından bir ağ oluşturulması öngörülüyor. Oluşturulacak ağ sayesinde yıllık izleme raporlarının ülke çapında oluşturulması amaçlanıyor.
 
Etik ve yolsuzlukla mücadelenin sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmaz nitelikte olduğunu, birkaç ilimizde daha benzer toplantıların düzenlenmesi ve ardından bir ağ oluşturulmasını amaçladıklarını belirten Fatma Durgu bu ağı oluşturmak için bölge toplantılarının katılımcılarından bir kısmının Ankara’da ulusal toplantıda bir araya geleceğini söyledi.
 
Toplantılarının heyecanlı tartışmalara da sahne olduğunu belirten Durgu, ay sonunda kuracakları yolsuzluk izleme ağı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi temiz bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.