Kudüs-Türkiye Ekseni!...


Kim ne derse desin, Türkiye artık küresel güç haritasının ana kutuplarından, merkezlerinden biridir..ABD, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği’nden sonra Türkiye öncülüğünde yeni bir güç bloku, güç merkezileşmesi öne çıkmıştır ve bu, isteseler de istemeseler de bu böyle devam edecektir.. 

21. yüzyılın tarih hesaplaşması Türkiye öncülüğünde yapılmaktadır..

Selçuklu-Osmanlı haritası bugünün Türkiye’si üzerinden yeniden yükseliş dönemine girmiştir.. Bunu hiç kimse durduramayacaktır..20. yüzyıl boyunca Anadolu’ya hapsedilen irade artık uyanmıştır, büyük iddialarla yola çıkmıştır..Bunun için de çok büyük saldırılara maruz kalmış, çok büyük kavgalara girmiş, Birinci Dünya Savaşı dönemindeki saldırı cephesi aynen Türkiye’nin karşısına dikilmiştir..

Buna karşı Türkiye hiçbir şekilde pes etmemiş, diz çökmemiş, ürkmemiş, yeniden birilerine sığınma ihtiyacı hissetmemiştir.. Çünkü tarih dönmüş, Türkiye bu tarih dönüşünü çok iyi hesaplamış, küresel ölçekte güç kaymalarının oluşturduğu manevra alanını kullanmayı başarmıştır şükürler olsun Rabbime..

Bu olanların ve yaşananların hiçbiri inanın bana yerel değil küresel: Yeryüzünün yeni tarih yapıcı rolün öncüsü kim ne derse desin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü dünyanın en önemli küresel aktörlerden biridir.. 

“Siyasi görüşünü belli etmiş!” Pespayeliğine ve saygısızlığına düşen ve basit düşünenlere şunu mutlaka söylemem gerekir ki; elbette sizler gibi benim de bir siyasi görüşüm olacak.. Saygı gördüğüm kadar benden saygı beklenilmesi gerektiğini belirtmek zorundayım.. Devam edelim:

Siyasi duruşu, yürüyüşü, söylemi yerel değil bölgesel ve küresel ölçeklidir..Söylemi de, tezleri de, hedefleri de iç politikanın dar alanlarıyla sınırlı değil, tarih ve medeniyet kimliği ile donanmış bir coğrafya çıkışıdır.. Netenyahu gibi şerefsiz bir bebek katili ile kendi aklıyla düşünmesini becerebilen ve birtakım karanlık mihrakların ağzıyla konuşmayan hiçbir kimsenin asla yanyana getirilemeyecek kadar asil ve cesur duruşuyla da tarihi peşinden sürüklemektedir..Yeni tarih yapıcı rol onun öncülüğünde devam edecektir.. Türkiye’nin büyük yükselişinin liderliğini, coğrafyanın yeni bir merkez, kutup olmasının öncülüğünü yapmaktadır..

Bu yüzden de on beş yıldır olağanüstü saldırılara maruz kalmış, hemen her yıl yeni bir “çokuluslu müdahale”ye göğüs germiştir.. Gezi terörü de, 17-25 Aralık da, 15 Temmuz da onun bu büyük yürüyüşünü engellemek için devreye alınmış, Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ağır saldırılarına maruz bırakılmıştır.

O düşerse Türkiye düşer; 

hesapları bu..Ve Kudüs-Türkiye ekseni bunun için çok önemlidir..

Hayırlı cumalar diliyorum..